http://didshahr.ir/253127

03:28 :: 1401/08/09

حدود اختیارات قیم در قوانین جدید کشور وظایف اختیارات + مشاوره حقوقی با بهترین وکیل شیراز حامد اسکندری

قیم کیست؟

طبق قانون، قیم شخصی است که توسط دادستان برای مراقبت از کودکان یا یتیمانی که از طرف آنها پدر یا جد پدری یا قیم ندارند، انتخاب می شود. افراد مورد غفلت عموماً به کسانی گفته می شود که هنوز به سن رشد نرسیده اند، یعنی هنوز به سن 18 سالگی نرسیده اند، مانند کودکان و خردسالان یا افرادی که دارای اختلالات روحی و روانی هستند، مانند افراد احمق و دیوانه. در این مقاله به بررسی وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات والدین می پردازیم.

طبق قانون، سرپرستان برای تصمیم گیری در مورد امور مالی افراد دارای معلولیت با این توضیح که افراد دارای معلولیت (صغیر، سفیه و دیوانه) قادر به تصمیم گیری در مورد امور مالی خود نیستند، منصوب می شوند. روزنامه گاردین با انتخاب دادستان و طبق قانون در این مورد تصمیم گیری می کند.

حدود اختیارات قیم

نصب قیم در چه مواردی درخواست می شود؟

همانطور که گفتیم برخی افراد به دلایلی مانند جنون یا سن کم نمی توانند بدون واسطه در مورد ملک خود تصمیم گیری کنند. اگر کودک حق دارد خودش تصمیم بگیرد، ذینفع ممکن است بخواهد از او سوء استفاده کند و دارایی او را بگیرد. یعنی چنین اشخاصی قرارداد کار ندارند و نمی توانند در مورد مسائل مالی مستقل تصمیم بگیرند.

بنابراین باید سرپرستی تعیین شود تا معلولان حق خود را ضایع نکنند و مورد سوء استفاده قرار نگیرند. اما قطعا شخص ثالث نیست. در عوض، در غیاب پدر و سرپرستی که او تعیین می کند، معمولاً مادر طفل صغیر برای سرپرستی اولویت دارد و دادگاه در صورت غیبت مادر یا عدم احراز شرایط کفالت، سرپرستی را تعیین می کند. سرپرست دوم برای یک فرد آواره.

اما طبق قوانین باید بالغ، عاقل و بالغ باشد و شایستگی اخلاقی او مورد تایید دادستان باشد. مثلاً شخصی که در صلاحیت دیگری است نمی تواند قیم باشد. اگر شخصی مفسد اخلاقی یا ورشکسته باشد، صلاحیت قیم را ندارد. همچنین هر جرمی موجب سلب صلاحیت ولایت می شود. جرم شامل سرقت، کلاهبرداری و فحاشی است.

آیا ولی امر می تواند اجرت بخواهد؟

نماینده می تواند تحت شرایط معینی که قاضی تعیین می کند درخواست پرداخت کند. به دلیل مشکلی که باید به اموال رسیدگی کند و شخص تحت سرپرستی او باید مدتی در ملک دخالت کند. به طور کلی سه عامل در تعیین دستمزد متولی دخیل است. اولی مقدار دارایی و درآمد قابل تصرف است. سپس کیفیت و سختی کاری که کارمند باید برای مدیریت ملک انجام دهد. نهایتاً محل سکونت متوفی و ​​محل اداره اولیای الهی نیز در این تصمیم مهم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با یک وکیل در شیراز مشاوره حقوقی بگیرید و تمامی جزئیات لازم را فرا بگیرید.

حدود اختیارات قیم

حدود اختیارات قیمومیت چیست؟

اولین کاری که دادستان هنگام نصب قیم انجام می دهد تهیه فهرست کامل دارایی هاست. کلیه هزینه هایی که ولی برای متوفی انجام می دهد باید در ابتدای هر سال تصدیق و در دادگاه تسلیم شود. بنابراین در صورتی که ولی امر بخواهد مبلغ زیادی را خرج کند، ابتدا باید از دادگاه بخواهد و در صورت اجازه به کسر هزینه ادامه دهد. یکی از اصلی‌ترین کارهایی که ولی نمی‌تواند انجام دهد این است که خود ولی را اداره کند.

یعنی هیچ مال غیر قانونی حتی با رضایت او قابل انتقال به او نیست. همچنین سرپرستان مجاز به فروش یا اجاره یا مالکیت اموال غیرمنقول شخص نیستند. چنین کاری فقط در شرایط خاصی که دادگاه تعیین می کند قابل انجام است. در نهایت قیم هر سال فهرست کامل دارایی خود را در اختیار دادگاه قرار می دهد. دادگاه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اموال را بررسی می کند.
اگر ثابت شود که قیم از موقعیت خود که مهمترین رکن امانت است سوء استفاده کرده است، بلافاصله از سمت خود عزل می شود و دادگاه قیم را اعاده می کند.

شرایط مراقبت مادر از کودک

زن و شوهر و بستگان یتیمان حق دارند برای دیگران قیم باشند. تا زمانی که مادر شوهر نداشته باشد، حق دارد از فرزندش مراقبت کند. قانون مقرر می دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای سرپرستی کودک، مادر می تواند سرپرست فرزند یا فرزندان خود باشد. اما در مورد ازدواج مجدد باید ظرف یک ماه از تاریخ عقد به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع دهد. در صورتی که مادر ازدواج خود را به دادستان اعلام نکند، دادستان می تواند او را از سمت خود عزل کند.

حدود اختیارات قیم

وظایف و اختیارات قیم پدر

پس از آگاهی از معیارهای تعیین حضانت، باید بدانید که وظایف پدر در قبال یتیمان چیست. در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، قیم و نماینده قانونی موکل می باشد. علاوه بر این، سرپرستان وظایف غیر پولی دارند، مانند اجازه دادن به افراد معلول و تهیه تجهیزات لازم برای آنها.

پس از تعیین امین، قبل از پرداختن به امور مالی، باید فهرستی از دارایی های خود تهیه و امضای خود را به دادستانی منطقه محل زندگی فقرا تسلیم کند. و وکیل یا نماینده نیز وجه را تایید می کند و در مورد چند ملک تحقیق لازم انجام شود.

پدر باید حداقل سالی یک بار مدت تصدی را به دادستان یا نماینده وی تسلیم کند و در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم درخواست دادستان اقدام نکند به درخواست دادستان عزل می شود. . .
مخارج زندگی فرزندان و بندها و معالجه و تحصیل فرزندان مهجور بر عهده ولی است و اگر دیوانه باشد باید با او برخورد شود.

منبع اصلی این گزارش، مقاله ای با عنوان حدود اختیارات قیم چقدر است؟ مسئولیت ها و وظایف در سایت حامد اسکندری بهترین وکیل شیراز می باشد.

  • لینک کوتاه
  • https://savalankhabar.ir/253127

اشتراک این خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.