اشعار شهریار برآمده از دل است

اشعار شهریار برآمده از دل است

حسین علینژاد می‌گوید: اشعار شهریار برآمده از دل است و برخلاف شعر سایر شعرا که بیشتر کوششی است، شعر شهریار جوششی است و احساسات و عواطف به کار رفته در آن کاذب نیست.