صیغه

صیغه زن جوان در راهروی دادگاه

صیغه زن جوان در راهروی دادگاه

زن که بعد از فوت شوهرش با یک مرد کلاهبردار صیغه کرده بود، سرگذشت خود را اینگونه تعریف می کند.

زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کردم

زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کردم

مرد 40 ساله با بیان این که همسر صیغه ای ام را نیز طلاق داده ام اما گویی همسرم مرا به فراموشی سپرده است، می گوید: او آنقدر به من بی توجهی کرد تا مجبور شدم زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کنم.

صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود

صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود

این زن جوان با اشاره به اینکه به خاطر ثروت رئیس 70 ساله ام صیغه او شدم، می گوید: صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود و من با او خیانت کردم.

داستان صیغه مخفیانه آقای دکتر

داستان صیغه مخفیانه آقای دکتر

آقای دکتر که بدور از همه زنی را صیغه کرده بود، می گوید: همسرم مدام نیش و کنایه می زد و هیچ وقت با من همراه نبود، بنابراین تصمیم گرفتم زنی را به عقد موقت خود در آوردم.

سایت عقد موقت پولدارمون کرد

سایت عقد موقت پولدارمون کرد

این دختر جوان می گوید: با راه اندازی سایت عقد موقت طعمه های خود را به دام می انداختیم و برای برقراری رابطه جنسی آنها را مجبور به واریز بیانیه می کردیم.

از طریق سایت دیوار صیغه شدم

از طریق سایت دیوار صیغه شدم

این زن با اشاره به اینکه یک سال است که صیغه یک کلاهبردار شده ام، گفت: او بیشتر از طریق سایت دیوار کلاهبرداری می کند.

ارتباط با زن صیغه ای به بهانه ماموریت

ارتباط با زن صیغه ای به بهانه ماموریت

زنی که به در یک دیدار تصادفی به ارتباط شوهرش با یک زن پی برده بود، می گوید: عکس شوهرم را در روی دیوار و در کنار زنش صیغه ای اش دیدم.

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

زن جوان که به مدت 5 سال صیغه یک مرد میانسال شده بود می گوید: او یک مرد متاهل بود و شب ها از ترس زن و بچه هایش در خانه من نمی ماند.

دایرکت های صیغه در اینستاگرام

دایرکت های صیغه در اینستاگرام

به شوهرم بگویم که دایرکت های صیغه را در اینستاگرام دیده ام؟

دخترم بخاطر هرزگی پسرم فراری شده است

دخترم بخاطر هرزگی پسرم فراری شده است

زن 45 ساله با اشاره به اینکه دخترم بخاطر هرزگی پسرم فراری شده است، می گوید: فکر می کردم هاشم را می توانم او را درست تربیت کنم ولی ….