صیغه

از تجاوز در رستوران تا صیغه مخفیانه

از تجاوز در رستوران تا صیغه مخفیانه

زن جوانی که به طور مخفیانه صیغه مردی شد و از باردار است، درباره سرگذشت تلخ خود می گوید.

زن صیغه ای بی آبرو شد

زن صیغه ای بی آبرو شد

زن 52 ساله که محفیانه صیغه مرد جوان شده بود، بعد از فاش شدن رابطه اش بی آبرو شد.

زن صیغه ای مدت دار برای مردان شدم

زن صیغه ای مدت دار برای مردان شدم

زنی که بعد از جدایی از شوهرش صیغه 2 مرد دیگر درآمده بود، می گوید: مردی که الان صیغه او شدم می خواهد مرا بکشد.

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

زن جوان که به مدت 5 سال صیغه یک مرد میانسال شده بود می گوید: او یک مرد متاهل بود و شب ها از ترس زن و بچه هایش در خانه من نمی ماند.

زن جوان: به دیدن خانه رفتیم که همانجا مرا صیغه کرد

زن جوان: به دیدن خانه رفتیم که همانجا مرا صیغه کرد

این زن با اشاره به اینکه از همسر طلاق گرفته ام، می گوید: وقتی برای اجاره خانه وارد مشاوره املاکی شدم در همان نگاه اول فهمیدم که او از من خوشش می آید و بعد از چند روز مرا صیغه کرد.

مادرم شب‌ها در کنار یک پیرمرد می‌خوابید

مادرم شب‌ها در کنار یک پیرمرد می‌خوابید

این مرد جوان با اشاره به اینکه مادرم شب‌ها در کنار یک پیرمرد می‌خوابید، می گوید: از مهر و محبت مادری هم بی بهره شدیم چرا که مادرم به نوعی در عقد موقت آن پیرمرد بود.

پیدا کردن زن صیغه ای برای شوهر!

پیدا کردن زن صیغه ای برای شوهر!

این زن با اشاره به اینکه من نمی توانستم باردار شوم، گفت: زن صیغه ای را پیدا کردم و او را به عقد شوهرم درآوردم تا از او صاحب فرزند شویم.

زن38ساله: از شوهرم جدا شدم و صیغه دوست او شدم

زن38ساله: از شوهرم جدا شدم و صیغه دوست او شدم

این زن می گوید: همت دوست شوهرم بود و گاهی که شوهرم در خانه نبود او می اومد و آنقدر از من تعریف می کرد که دچار وسوسه های شیطانی می شدم و به ناچار از شوهرم جدا شدم و صیغه او شدم

صیغه دختر 12 ساله به اصرار خاله جان

صیغه دختر 12 ساله به اصرار خاله جان

دختری 12 ساله که به صیغه پسرخاله خود آمده بود، سرگذشت تلخی را در این روایت برای ما تعریف می کند.

دردسر عکس های ناجور زن 24 ساله در کنار مرد صیغه ای

دردسر عکس های ناجور زن 24 ساله در کنار مرد صیغه ای

این زن 24 ساله می گوید: مدت هشت ماه صیغه عیسی بودم و او در این مدت مدام فیلم و عکس های ناجور می گرفت که بعدها دلیل آن را فهمیدم.