http://didshahr.ir/257876

04:17 :: 1401/11/29

ابلاغ اوراق مالیاتی به معنی اطلاع دادن برگه های مالیاتی نظیر برگ تشخیص و آرای هیات های حل اختلاف از طریق یکی از روش های قانونی به مودی می باشد و در ابلاغ الکترونیکی این اوراق بصورت فایل الکترونیکی ابلاغیه از طریق درج در حساب کاربری مودی در سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی تحویل وی می شود.

ابلاغ اوراق مالیاتی به معنی اطلاع دادن برگه های مالیاتی نظیر برگ تشخیص و آرای هیات های حل اختلاف از طریق یکی از روش های قانونی به مودی می باشد و در ابلاغ الکترونیکی این اوراق بصورت فایل الکترونیکی ابلاغیه از طریق درج در حساب کاربری مودی در سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی تحویل وی می شود.

آشنایی با مفاهیم

ابلاغ: کلمه ابلاغ در قوانین مالیاتی، دارای مفهومی مشابه ابلاغ قضایی، در آیین دادرسی مدنی می باشد. به این ترتیب، منظور از ابلاغ، آن است که به یکی از روش های قانونی، مفاد یک برگه، به اطلاع مخاطب آن برسد.

اوراق مالیاتی: منظور از اوراق مالیاتی، کلیه برگه هایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صادر گردیده و باید به اطلاع مودی مالیاتی برسد. برگ تشخیص مالیات، آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی و اجراییه های مالیاتی، ازمهم ترین اوراق مالیاتی بوده که لازم است مطابق مواد قانونی، به مودیان ابلاغ گردد.

اوراق مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صادر گردیده و موثر در حقوق مودیان می باشد، باید به روش قانونی، به آنها، ابلاغ گردیده تا این اشخاص از مفاد این اوراق، مطلع شده و در صورت لزوم، اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

به گزارش سایت اعتبارنوین، هرچند، ابلاغ اوراق مالیاتی، به روش های مختلفی انجام می گیرد، اما وجه مشترک تمام این روش ها، این مساله بوده که پس از اینکه برگه مالیاتی به مودی ابلاغ شد، وی باید ظرف یک بازه زمانی خاص، برای اعتراض به ورقه ابلاغ شده و احقاق حقوق قانونی خود، اقدام نموده و در صورت اقدام در خارج از مهلت قانونی، با ضمانت اجرای سقوط حق اعتراض، مواجه خواهد شد.

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که منظور از ابلاغ اوراق مالیاتی چیست، باید گفت، ابلاغ اوراق مالیاتی، به معنی اطلاع دادن برگه های مالیاتی، نظیر برگ تشخیص و آرای هیات های حل اختلاف، از طریق یکی از روش های قانونی، به مودی می باشد.

در ابلاغ اوراق مالیاتی، فرد ظرف مهلت خاصی از تاریخ ابلاغ، حق اقدام قانونی، نظیر اعتراض به برگه تشخیص مالیات را داشته و در صورت انقضای این مدت، حق قانونی مودی ساقط خواهد شد.

*انواع ابلاغ اوراق مالیات
ابلاغ اوراق مالیاتی که به معنی اطلاع دادن برگه های مالیاتی، نظیر برگ تشخیص و آرای هیات های حل اختلاف، از طریق یکی از روش های قانونی، به مودی بوده، دارای دو نوع ابلاغ فیزیکی و الکترونیکی می باشد.

در حال حاضر، ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان، به طورکلی، به دو روش، انجام میگیرد: روش فیزیکی و روش الکترونیکی.

۱- ابلاغ فیزیکی اوراق مالیاتی
منظور از ابلاغ فیزیکی، آن است که برگ صادر شده از اداره مالیات، در قالب فرم کاغذی آن، به مودی یا یکی از اشخاص مجاز، تحویل داده شود یا به اطلاع او برسد. مطابق قانون مالیات ها ی مستقیم، ابلاغ فیزیکی، به ۳ روش انجام می گیرد: تحویل ابلاغیه به مودی یا خویشاوندان یا خدمه وی، در آدرس اقاماتگاه او، توسط مامور ابلاغ سازمان مالیات؛ ابلاغ اوراق به مودی، توسط مامور پست و ابلاغ اوراق مالیاتی، از طریق انتشار آن در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل.

۲- ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
در روش ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، مفاد ابلاغیه، در قالب یک فایل الکترونیکی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده و در کارتابل مودی که در سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی قرار داشته، قرار می گیرد. بدین ترتیب، مودی می تواند مطابق مقررات نحوه دریافت اوراق سایت، با مراجعه به سایت، از مفاد ابلاغیه مطلع گردد.

لازم به ذکر است که علاوه بر تقسیم بندی فوق، ابلاغ اوراق مالیاتی، به دو نوع ابلاغ واقعی و قانونی نیز تقسیم می شود. منظور از ابلاغ واقعی، آن است که در روش فیزیکی، برگه ابلاغ، تحویل خود مودی شده و در روش الکترونیکی، مودی، در مهلت ۱۰ روزه از ابلاغ، با ورود به حساب کاربری، ابلاغیه را مشاهده کند.

اما، در ابلاغ قانونی، در روش فیزیکی، ابلاغیه تحویل افرادی، غیر از مودی شده یا در محل، نصب شده و یا در روزنامه منتشر می شود و در روش الکترونیکی، پس از گذشت ۱۰ روز و عدم مشاهده ابلاغیه توسط مودی، ابلاغ از نوع قانونی خواهد بود.

* سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی
در روش ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، مودی می تواند با پس از ورود به سامانه، با استفاده از اطلاعات کد ملی و رمز عبور، مطابق مقررات نحوه دریافت اوراق سایت، برای مشاهده ابلاغیه اقدام کرده و دیگر نیاز به مراجعه حضوری به اداره مالیات نخواهد بود. با توجه به اهمیت آشنایی با این سامانه، در این قسمت، به معرفی سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی می پردازیم.

سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی که در واقع، بخشی از درگاه ملی خدمات مالیات بوده، در آدرس اینترنتی my.tax.gov.ir ، به مودیان، ارائه خدمات می کند. به این ترتیب، مودیان مالیاتی، این امکان را داشته تا با کد ملی و رمز عبور، وارد درگاه ملی مالیات شده و پس از ورود به سامانه، از طریق بخش کارتابل ابلاغ الکترونیکی، اوراق مالیاتی ابلاغ شده را دریافت کرده و مشاهده نمایند.

البته، علاوه بر امکان دریافت و مشاهده اوراق مالیاتی، درگاه ملی خدمات مالیات، امکانات متعدد دیگری نیز برای کاربران خود فراهم کرده که از جمله مهم ترین این امکانات، می توان به استعلام بدهی مالیاتی و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشاره نمود.

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بدین معنا بوده که پس از صدور ورقه مالیاتی مورد نظر که می تواند برگ تشخیص مالیات بوده یا رای یکی از هیات های حل اختلاف یا هر یک از اوراق مالیاتی دیگر، این برگه، توسط ممیز مالیاتی، در کارتابل مودی، در سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی قرار می گیرد.

سپس، سازمان امور مالیاتی کشور، با ارسال پیامک به مودی، اطلاع می دهد که ابلاغیه، با مشخصات مندرج در پیامک، در کارتابل مودی قرار گرفته و لازم است تا وی، ظرف مهلت قانونی، برای دریافت و مشاهده ابلاغیه اقدام نماید.

حال، مودی می تواند با کد ملی و رمز عبور خود، وارد حساب کاربری خود، در درگاه ملی خدمات مالیات شده و با مراجعه به بخش کارتابل ابلاغ الکترونیکی، برگه مالیاتی ابلاغ شده را مشاهده کرده و در صورت لزوم، برای دانلود و دریافت آن، اقدام نماید.

* مراحل ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی
هنگامی که یک ابلاغیه مالیاتی، صادر گردیده، باید، طبق نحوه مقرر در قانونی به مودی ابلاغ شده و مودی نیز به منظور دریافت و مشاهده آن، باید به ترتیب مقرر در قانون اقدام نماید. با توجه به اهمیت رعایت مقررات نحوه ابلاغ و دریافت این نوع از ابلاغیه، در ادامه، در دو قسمت جداگانه، به توضیح مراحل ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی می پردازیم.

مراحل ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی در روش فیزیکی
ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی در روش فیزیکی، مطابق مقررات فصل هشتم قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۰۳ به بعد این قانون، صورت گرفته که مراحل و نحوه انجام این نوع از ابلاغ، به شرح زیر می باشد:

ورقه کاغذی ابلاغ، در محل اقامتگاه مودی، به وی ابلاغ شده و مامور ابلاغ، در نسخه دوم ابلاغیه، از مودی رسید دریافت می گیرد. در صورت عدم حضور مودی در آدرس، ابلاغیه به یکی از خویشاوندان یا خدمه وی تحویل داده می شود.

اگر هیچ یک از اشخاص فوق، در محل حضور نداشته یا از دریافت و مشاهده ابلاغیه امتناع کنند، مامور ابلاغ، نسخه اول را در محل چسبانده و این مساله را در نسخه دوم ابلاغیه مالیاتی، صورت جلسه و درج می کند.

علاوه بر ابلاغ، توسط مامور ابلاغ مالیات، تحویل برگه ها به مودیان، می تواند توسط پست سفارشی انجام گیرد که در این صورت نیز ترتیب ابلاغ اوراق مالیاتی، همانند روندی است که توسط مامور ابلاغ، رعایت گشته و در بالا توضیح داده شد.

در صورتی که نشانی صحیحی از مودی، در اداره مالیات موجود نباشد، ابلاغ اوراق مالیاتی، از طریق درج یک نوبت آگهی، در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی مودی انجام گرفته و از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود.

مراحل ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی در روش الکترونیکی
در روش الکترونیکی دریافت و مشاهده ابلاغیه، مودی، باید با کد ملی و کلمه عبور، وارد سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی شده و برای مشاهده و دریافت ابلاغیه اقدام نماید. مراحل ابلاغ و نحوه دریافت اوراق مالیاتی در روش الکترونیکی، مطابق راهنمای تصویری زیر می باشد:

در مرورگر دستگاه خود، آدرس سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی یا همان درگاه ملی خدمات مالیات، یعنی my.tax.gov.ir را جست و جو کرده و پس از ورود به سایت، کد ملی و کلمه عبور و عدد تصویر امنیتی را وارد کرده وبر روی دکمه (ورود به پنل کاربری) کلیک نمایید.

ابلاغ اوراق مالیاتی
در این مرحله، یک رمز یکبار مصرف ۶ رقمی، به شماره همراه شما پیامک شده که باید پس از وارد کردن این رمز، بر روی دکمه ورود به سامانه کلیک کنید.

نحوه دریافت اوراق مالیاتی
در این مرحله از مراحل نحوه دریافت و مشاهده اوراق مالیاتی، از منوی سمت راست، بر روی گزینه کارتابل ابلاغ الکترونیک کلیک نمایید.

مشاهده اوراق مالیاتی با کد ملی
حال، وارد سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی شده اید که در این بخش، برگه های مالیاتی ابلاغ شده به شما نمایش داده می شود. چنانچه، بر روی گزینه نمایش برگ ابلاغ، کلیک کنید، این امکان را خواهید داشت تا اوراق مالیاتی مد نظر خود را مشاهده کرده و آن را دریافت نمایید.

نحوه اصلاح اطلاعات مالیاتی، با مراجعه به سایت سازمان مالیاتی، انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات ثبت نام و سپس، تغییر ویرایش اطلاعات پایه، آدرس و تلفن همراه می باشد.

با راه اندازی سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی، مشاهده اوراق مالیاتی با کد ملی، ممکن گردیده و مودیان، این امکان را داشته تا با مراجعه سامانه مزبور، اوراق مالیاتی خود را مشاهده کرده و در صورتی که نیاز به اقدام بر روی ابلاغیه باشد، مانند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، برای دریافت و دانلود آن نیز اقدام نمایند.

برای مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده با کد ملی، مودی باید وارد سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی یا همان درگاه ملی خدمات مالیات، به آدرس my.tax.gov.ir شده و پس از وارد کردن کد ملی و رمز عبور خود و ورود به حساب کاربری، از قسمت کارتابل ابلاغ الکترونیک، اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که برای استفاده از امکان ابلاغ الکترونیکی و مشاهده ابلاغ اوراق مالیاتی با کد ملی، لازم است که مودیان، ابتدا با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی، به آدرس tax.gov.ir و با ورود به حساب کاربری خود، امکان ابلاغ الکترونیکی را فعال نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ابلاغ اوراق مالیاتی پاسخ دهند.

مالیات

  • لینک کوتاه
  • https://savalankhabar.ir/257876

اشتراک این خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *