سید حجت مدنی

67 میلیون لیتر سوخت به نیروگاه سبلان ارسال شد

67 میلیون لیتر سوخت به نیروگاه سبلان ارسال شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از تامین و ارسال نزدیک به 67 میلیون لیتر سوخت در چهار ماهه نخست سال جاری به نیروگاه سبلان خبر داد.

توزیع 4 هزار تن گاز مایع در اردبیل به صورت الکترونیکی

توزیع 4 هزار تن گاز مایع در اردبیل به صورت الکترونیکی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: درچهار ماهه اول سال جاری، بیش از چهار هزار تن گاز مایع در سطح منطقه بصورت الکترونیکی توزیع شده است.

350 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل توزیع شد

350 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل توزیع شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در چهار ماه ابتدای سال 1401، بیش از 350 میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفتگوره در سطح منطقه اردبیل توزیع شده است.

منطقه اردبیل موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد

منطقه اردبیل موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: منطقه اردبیل موفق به کسب رتبه نخست کشوری در جایگزینی مصرف سی‌ان‌جی به جای بنزین در خرداد ماه سال 1401شد.

تداوم سوخترسانی بی وقفه در منطقه اردبیل

تداوم سوخترسانی بی وقفه در منطقه اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به افزایش بیش از حد دمای هوا در اولین ماه از فصل تابستان، کارکنان انبارهای نفت مرکز و شهرهای شمال و جنوب استان اردبیل بطور مستمر عملیات تامین و توزیع فرآورده های نفتی را بی وقفه انجام میدهند.

 3900 خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد​​

 3900 خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد​​

از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، نزدیک به سه هزار و 900 خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شد.

3900 خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد​​

3900 خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد​​

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ضمن اعلام خبر فوق افزود: از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، نزدیک به سه هزار و 900 خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شد.

ارسال 53 میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سبلان

ارسال 53 میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سبلان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از تامین و ارسال نزدیک به 53 میلیون لیتر نفتگاز در سه ماهه نخست سال جاری به نیروگاه سبلان خبر داد.

توزیع 3 هزار تن گاز مایع در اردبیل به صورت الکترونیکی

توزیع 3 هزار تن گاز مایع در اردبیل به صورت الکترونیکی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: در سه ماهه اول سال جاری، بیش ازسه هزار تن گاز مایع در سطح منطقه بصورت الکترونیکی توزیع شده است.

اختصاص 35درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی

اختصاص 35درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از اختصاص 35 درصدی سوخت خودروها به گاز طبیعی فشرده در استان اردبیل خبر داد.