جراحی

بی‌نصیب نشدن مردان از تیغ جراحی

بی‌نصیب نشدن مردان از تیغ جراحی

بیشتر مراجعان برای عمل زیبایی زیر ۳۰سال دارند ولی متأسفانه در افراد زیر ۲۰سال هم رو به افزایش است.

زنم به زیبا بودن خود شک دارد

زنم به زیبا بودن خود شک دارد

مشاوره فردی: خانمم می‌گوید وام بگیر تا چند عمل ‌زیبایی انجام دهم!

مرگ بخاطر جراحی زیبایی بینی

مرگ بخاطر جراحی زیبایی بینی

خبرساز شدن مرگ یک دختر ۱۶ ساله پس از جراحی زیبایی بینی، بهانه ای شد تا از یک توهم زنانه بگوییم.

تیغ بازی دخترها و پسرها به ۱۵ ساله ها رسید

تیغ بازی دخترها و پسرها به ۱۵ ساله ها رسید

طبق آمار سن درخواست عمل زیبایی برای دخترها به ۱۴ سال و پسرها به ۱۶ سال رسیده، مسئله‌ای که از منظر روان‌شناسی قابل بررسی است.

۲۶ سال زندگی با چاقویی در نزدیکی نخاع

۲۶ سال زندگی با چاقویی در نزدیکی نخاع

مردی با یک تیغه فلزی چاقو ، ۲۶ سال سالم زندگی کرد،به بررسی این رویداد نادر پزشکی پرداختیم.

اعزام بیمار به اردبیل به دلیل نبود نخ بخیه

اعزام بیمار به اردبیل به دلیل نبود نخ بخیه

متنی از پزشک بیمارستان مشگین شهر در فضای مجازی منتشر شده که بخاطر نبود نخ بخیه یک پیرمرد ۶۵ ساله به اردبیل اعزام می کند.