برنامه و بودجه

۴ چهار هزارمیلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است

۴ چهار هزارمیلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است

میرکاظمی گفت: چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که اگر ۱۰ درصد این نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری و تولید سوق پیدا کند.

استان اردبیل ۵۰۰ پروژه نیمه تمام دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

استان اردبیل ۵۰۰ پروژه نیمه تمام دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با اشاره به اینکه ۵۰۰ پروژه نیمه تمام استان اردبیل وجود دارد، گفت: برای این تعداد پروژه در نیمه اول امسال اعتباری به میزان یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.

اجرای ۴۸ طرح ملی در اردبیل

اجرای ۴۸ طرح ملی در اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۴۸ طرح ملی و ملی استانی در این استان در دست اجرا است.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی در اردبیل

تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی در اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۹۹، پنج دستگاه اجرایی در استان اردبیل مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

نرخ تورم در اردبیل به بیش از ۴۵ درصد رسید

نرخ تورم در اردبیل به بیش از ۴۵ درصد رسید

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری استان اردبیل به ۴۵.۲ دهم درصد رسید.

عملکرد بودجه هزینه‌ای اردبیل ۴۲۰ میلیارد تومان بود

عملکرد بودجه هزینه‌ای اردبیل ۴۲۰ میلیارد تومان بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: عملکرد بودجه و اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه اجرایی استان اردبیل در سال گذشته ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.

اجرای سند آمایش مبنای هدفگذاری های دستگاه های اجرایی

اجرای سند آمایش مبنای هدفگذاری های دستگاه های اجرایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: سند آمایش استان و طرح های توسعه ای در شهرستان ها می تواند مبنای هدفگذاری برای دستگاه های اجرایی در مسیر تحقق اهداف و برنامه های روبه جلو در استان باشد.

منزلت خبرنگاران در اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه اخبار و رویدادهاست

منزلت خبرنگاران در اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه اخبار و رویدادهاست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: منزلت حقیقی خبرنگاران در اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف اخبار و رویدادها تجلی واقعی یافته است.

استفاده از پمپ بتن در پروژه‌های مسکونی اردبیل الزامی است

استفاده از پمپ بتن در پروژه‌های مسکونی اردبیل الزامی است

معاون عمرانی و فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در جلسه شورای فنی استان مصوب شد تا از ماه آینده اجرای پروژه‌های مسکونی با استفاده از پمپ بتن انجام شود.

۱۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام اردبیل اختصاص یافت

۱۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام اردبیل اختصاص یافت

ارئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از اختصاص یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.