هواشناسی

(برگه 15)
کولاک برف پدیدهء عمده تا اواخر هفته

کولاک برف پدیدهء عمده تا اواخر هفته

پیرو پیش آگاهی ها ساکنان شمالغرب در هوایی سرد و ریزش شدید برف و کولاک با ماه دی خداحافظی کردند.

برف و سرما اردبیل را نشانه رفته!

برف و سرما اردبیل را نشانه رفته!

پیرو پیش آگاهی ها نقشه های ترازهای میانی و نزدیک به سطح زمین نشان میدهند برف و سرما اردبیل را نشانه رفته!

وقوع طوفان و بوران در نقاطی از استان اردبیل

وقوع طوفان و بوران در نقاطی از استان اردبیل

پوشش برفی برای زمین های عریان اردبیل و قسمت وسیعی از این استان ، نعمت ارزنده ای است ولی پیرو پیش آگاهی ها ؛ بوران برف ناشی از توفان گرمیج تا اواخر چهارشنبه در پهنهء مرکزی استان اردبیل ادامه می یابد.

سرما با طوفان می آید

سرما با طوفان می آید

ابرهای حامل برف به آرامی بر فراز شمالغرب درحال گسست هستند و سرما با طوفان می آید.

اردبیل زیر بارش شدید برف رفت

اردبیل زیر بارش شدید برف رفت

پیرو پیش آگاهی ها ؛ بارش شدید برف که طی دو روز و شبانه آینده بطور‌ متناوب شدت زیاد خواهد داشت از حوالی ساعت ۴ سحرگاه یکشنبه در اردبیل ؛ تبریز و بعضی نقاط شمالغرب آغاز شده و به‌تدریج به دیگر نقاط کشیده میشود.

پیش بینی هوای استان اردبیل

پیش بینی هوای استان اردبیل

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آینده بر اساس گزارش هواشناسی

هوای اردبیل قطبی و مغان برفی شد

هوای اردبیل قطبی و مغان برفی شد

هوای اردبیل قطبی و مغان برفی شد. دور بعدی بارش برف که با سرمای زیاد همراه است درصورت ثبات الگوها از حوالی ۱۲ دی آغاز میشود.