هواشناسی

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای آینده طبق گزارش اداره هواشناسی

نفوذ موج سرما در روزهای آخر ماه

نفوذ موج سرما در روزهای آخر ماه

پیش بینی هوای در روزهای آینده پیرو پیش آگاهی ها نقشه های ترازهای میانی و نزدیک به سطح زمین نشانگر پایداری وضعیت جوی…

ثبات نسبی هوا ادامه دارد

ثبات نسبی هوا ادامه دارد

الگوی شکل گرفته بر فراز غرب خزر و شمالغرب بیانگر ثبات نسبی و عدم تغییرات در وضعیت جوی این مناطق دست کم تا پایان مرداد است.

ماندگاری هوای خنک و ابری تا جمعه

ماندگاری هوای خنک و ابری تا جمعه

دمای پایین تر از نرمال این برهه از تابستان در پهنهء پهناوری از غرب خزر و شمالغرب و به خصوص منطقهء اردبیل تا جمعهء پیش رو همچنان ماندگار است.

هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

 پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل درباره سطح نارنجی

احتمال رگبار در نقاطی از استان اردبیل

احتمال رگبار در نقاطی از استان اردبیل

مشاهدات میدانی امروز نیز از احتمال وقوع رگبارهای موقت تابستانه در نقاطی از استان اردبیل خبر میدهد‌.

اردبیل شاهد رگبار و رعد و برق خواهد بود

اردبیل شاهد رگبار و رعد و برق خواهد بود

پیرو پیش آگاهی ها و براساس نقشه های تراز میانی و مشاهدات میدانی‌ ساکنان منطقه ی اردبیل از ساعاتی دیگر یعنی از عصر امروز دوشنبه شاهد رگبار و رعد و برق خواهند بود.

 هشدار تندر در اردبیل

 هشدار تندر در اردبیل

پیرو پیش آگاهی ها خطر رگبارهای تابستانه در بعضی نقاط شمالغرب و با شدت بیشتر در پهنه ی مرکزی استان اردبیل برای روزهای یکشنبه و دوشنبه به ویژه طی ساعات عصرگاهی و شبانگاهی پیش بینی میشود.

اردبیل تا ۲۰ مرداد خنکترین مرکز استان

اردبیل تا ۲۰ مرداد خنکترین مرکز استان

نقشه های تراز نزدیک به زمین نشان می دهند اردبیل دست کم تا ۲۰ مرداد همچنان خنکترین مرکز استان ایران خواهد بود.