هواشناسی

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای آینده طبق گزارش اداره هواشناسی

تندر تکرار شونده بر فراز شمالغرب

تندر تکرار شونده بر فراز شمالغرب

خروجی نقشه ها از در پیش بودن رگبارهای تکرار شونده بر فراز شمالغرب و نقاط خبر می دهند.

هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

 پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا

تندرهای زودگذر در برخی نقاط

تندرهای زودگذر در برخی نقاط

پیرو پیش آگاهی ها ساکنان برخی نقاط شمالغرب از عصر امروز شاهد وقوع تندرهای زودگذر به شکل نقطه ای و جزیره ای خواهند بود.

پیش بینی هوای اردبیل در عید قربان

پیش بینی هوای اردبیل در عید قربان

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روز عید قربان

ساکنان اردبیل ساعات سردی را سپری کردند

ساکنان اردبیل ساعات سردی را سپری کردند

ساکنان منطقهء اردبیل سرمای کم سابقه ای را در میانه ی خرداد تجربه کردند.

برف و سرما در نزدیکی استان اردبیل

برف و سرما در نزدیکی استان اردبیل

نقشه های تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال و تصاویر ماهواره ، وضعیت هوای ترسیمی در‌ پیش آگاهی ها مبنی بر آغاز سلسله بارشهای برف و تشدید سرمای حاکم بر شمالغرب را تایید میکنند‌.

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل درباره سطح نارنجی

هوای بسیار سرد می آید

هوای بسیار سرد می آید

بررسی نقشه های مربوط به ترازهای میانی و نزدیک به زمین بر وضع هوای ترسیم شده در پیش آگاهی ها مبنی بر حاکمیت هوای بسیار سرد و گاهی برفی در دههء پایانی اسفند صحه می گذارد.

سرمای قفقاز در راه شمالغرب️

سرمای قفقاز در راه شمالغرب️

خروجی تازه ترین مدلها حاکی از آغاز تدریجی ریزش توده هوای سرد اسکاندیناوی از فراز قفقاز به شمالغرب است.