هواشناسی

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای آینده طبق گزارش اداره هواشناسی

«کلوز» در پیش است

«کلوز» در پیش است

پیرو پیش بینی ها با نفوذ پی‌‌ در‌ پی توده هوای سرد و ناپایدار به نیمهء شمالی ایران به نظر میرسد ساعات پربرف و سرمایی برای ساکنان نقاطی از غرب خزر و شمالغرب ایران طی دههء دوم آذر که پیشینیان اردبیل این روزها را «کلوز» می نامند در پیش باشد.

هوای قطبی در راه است

هوای قطبی در راه است

تقابل هوای مه و گرمیج در اردبیل طی 4 روز آینده

هشدار درباره برف و کولاک شمالغرب

هشدار درباره برف و کولاک شمالغرب

پیرو پیش آگاهی ها شمالغرب‌ از نهمین روز آذر زیر نخستین برف و کولاک پاییز میرود موج سرمای کمسابقه که میتواند به عنوان یک هشدار منطقه را دچار مشکلاتی بکند.

تثبیت نسبی برف و سرما

تثبیت نسبی برف و سرما

خروجی مدلها با جلو رفت زمان بر وضعیت جوی ترسیمی در پیش آگاهی ها صحه گذاشته و از تثبیت نسبی برف و سرما در پهنهء پهناوری از شمالغرب و ارتفاعات غرب خزر از ۹ آذر خبر می دهد.

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل

هشدار هواشناسی استان اردبیل درباره سطح نارنجی

کوهنوردان اردبیلی بخوانند

کوهنوردان اردبیلی بخوانند

اداره کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به نفوذ سامانه ناپایدار جوی به بیشتر مناطق این استان از روز جمعه ، به کوهنوردان توصیه کرد از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

بارش در اردبیل کاهش یافت

بارش در اردبیل کاهش یافت

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بارشها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش یافته است.

پیش بینی هوای روز جمعه

پیش بینی هوای روز جمعه

پیش بینی هوای روز جمعه بر اساس گزارش هواشناسی

بارش خفیف در برخی نقاط‌‌‌‌‌‌

بارش خفیف در برخی نقاط‌‌‌‌‌‌

خودنمایی آبان در هفتهء پایانی