مشاوره

شوهرم در کنار من خوشحال نیست

شوهرم در کنار من خوشحال نیست

شوهرم با دوستانش بیشتر از بودن با من خوشحال است

شوهرم با هر بحثی قهر می کند، چه کنم؟

شوهرم با هر بحثی قهر می کند، چه کنم؟

مشاوره فردی: در عقدیم و شوهرم زود به زود قهر می‌کند.

رفتار عجیب شوهر با همسرش

رفتار عجیب شوهر با همسرش

مشاوره زوجین: شوهرم برایم هیچ چیزی نمی‌خرد

خانمم با خانواده من قطع ارتباط کرده ‌است

خانمم با خانواده من قطع ارتباط کرده ‌است

خانمم ۴ سال است با خانواده من قطع ارتباط کرده ‌است

شوخی با دختر بینی عمل کرده

شوخی با دختر بینی عمل کرده

مشاوره فردی: شوخی‌ام با عمل بینی دختر عمویم به دعوای‌خانوادگی ختم شد.

شرایط اقتصادی باعث شده آدم بدی باشم

شرایط اقتصادی باعث شده آدم بدی باشم

نمی‌دانم چطور در سال جدید، شوهر و پدر باحال‌تری باشم.

پسرم در اینترنت عکس جنسی می‌فرستد

پسرم در اینترنت عکس جنسی می‌فرستد

پسر نوجوانم در شبکه‌های‌اجتماعی مطالب زننده می‌فرستد

جرات ابراز عشق را ندارم

جرات ابراز عشق را ندارم

زبانم برای ابراز عشق و خواستگاری از دخترعمه‌ام بدجور قفل می‌شود.

شوهرم بلد نیست ناز مرا بکشد

شوهرم بلد نیست ناز مرا بکشد

مشاوره فردی: شوهرم می‌گوید از من نخواه که ناز تو را بکشم

آدم خیلی بدبیاری هستم

آدم خیلی بدبیاری هستم

همیشه نه ولی ۸۰درصد اوقات بدبیاری می‌آورم.