مشاوره

خانمم با مادرم خوب حرف نمی زند

خانمم با مادرم خوب حرف نمی زند

مشاوره فردی: خانمم با نیش و کنایه با مادرم حرف می زند.

می‌خواهم زودتر زن بگیرم

می‌خواهم زودتر زن بگیرم

مشاوره فردی: عاشق نشدم ولی می‌خواهم داماد شوم.

بچه هایم حرفهایم را گوش نمی دهند

بچه هایم حرفهایم را گوش نمی دهند

مشاوره فردی: فرزندانم مدام روی حرفم، حرف می‌زنند.

شوهرم زیرآبی می رود

شوهرم زیرآبی می رود

مشاوره فردی: شوهرم زیرآبی به خانواده‌اش کمک می‌کند.

به شوهرم شک دارم، چه کنم؟

به شوهرم شک دارم، چه کنم؟

مشاوره فردی: شوهر سابقم باعث شده که شکاک شوم.

مادر شوهر عروس کش

مادر شوهر عروس کش

مشاوره فردی: خانمم می‌گوید که عروس‌مان، پسرم را چیزخور کرده است!

شوهرم عصبی و پرخاشگر است

شوهرم عصبی و پرخاشگر است

مشاوره فردی: شوهرم زیر بار عصبی و پرخاشگر بودنش نمی‌رود.

با عشق به شوهر خواهرم چه کنم؟

با عشق به شوهر خواهرم چه کنم؟

پسرعمه مورد علاقه‌ام به خواستگاری خواهر بزرگ ترم آمد

در خانه آرامش ندارم، چه کنم؟

در خانه آرامش ندارم، چه کنم؟

مشاوره فردی: خانه مان مهیای درس خواندن برای من نیست

دردسر محبت های شوهر به خواهرش

دردسر محبت های شوهر به خواهرش

مشاوره فردی: توان دیدن محبت های شوهرم به خانواده اش را ندارم.