عصبانیت

حد وسط آمارهای عصبانیت در اردبیل

حد وسط آمارهای عصبانیت در اردبیل

نگاهی کوتاه بر آمار منتشر شده که اردبیل را جز شهرهای رتبه دار در عصبانیت می دانند آن هم دقیقا در روز اردبیل .

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چند نشانه وجود دارد که می‌گوید خشم ما مشکل‌ساز شده‌است؛ عصبانیت بر زندگی روزمره‌مان تأثیر می‌گذارد، عصبانیت بر روابط بین‌فردی و اطرافیان‌مان تأثیر می‌گذارد.

عصبانی ترین استان ها بازی رسانه ای

عصبانی ترین استان ها بازی رسانه ای

حسین بشیری کیوی

گاهی خودم را بابت افکارم سرزنش می‌کنم

گاهی خودم را بابت افکارم سرزنش می‌کنم

از اطرافیانم شاکی، عصبانی و گاهی متنفر هستم، چه کنم؟