سرگذشت

(برگه 46)
صیغه یک پیرمرد شدم تا لذت یک ….

صیغه یک پیرمرد شدم تا لذت یک ….

 زن ۴۲ ساله با اشاره به اینکه صیغه یک پیرمرد شدم تا لذت یک زندگی مرفه را تجربه کنم، گفت: او وصیت کرده بعد از مرگش فقط چند میلیون تومان به من بدهند.

زن۴۰ساله: برادرم مرا به دوستش فروخت

زن۴۰ساله: برادرم مرا به دوستش فروخت

این زن میانسال می گوید: سرنوشتم من وقتی عوض شد که در ۱۲ سالگی ازدواج کردم در ۱۹ سالگی شوهرم فوت کرد و در ۲۰ سالگی برادرم مرا به یک دوست معتادش فروخت.

داستان صیغه زن ۴۳ ساله با پسر ۱۹ ساله

داستان صیغه زن ۴۳ ساله با پسر ۱۹ ساله

این زن ۵۴ ساله با اشاره به اینکه صیغه پسری شدم که ۲۵سال از من کوچکتر است، می گوید:او در آن زمان هنوز به ۱۹ سالگی هم نرسیده بود و دلباخته او شدم.

بهمن مرا بیهوش کرده و از تجاوزش فیلم گرفت

بهمن مرا بیهوش کرده و از تجاوزش فیلم گرفت

این دختر ۱۹ ساله می گوید: با بهمن در فضای مجازی آشنا شدم و او به قصد آشنایی و ازدواج مرا به خانه اشان کشاند و بعد از بیهوش از تجاوزش فیلم گرفته است.

شوهرم را از سایت همسریابی پیدا کردم

شوهرم را از سایت همسریابی پیدا کردم

این زن جوان با اشاره به اینکه از طریق سایت همسریابی با پرهام آشنا شده و ازدواج کردم، می گوید: شوهرم از من خواسته های نامغقول داشت و مرا به شدت کتک می زد.

داستان زن جوان برای عقد موقت

داستان زن جوان برای عقد موقت

این زن ۳۲ ساله با اشاره به اینکه فرزین دنبال زن جوان برای عقد موقت می‌گشت، می گوید: فرزین همسایه ما بود که با خودرو به ما کمک می کرد و بارها به من پیشنهاد عقد موقت پنهانی می داد.

ماجرای لبخند دختر ۱۵ ساله به پژمان

ماجرای لبخند دختر ۱۵ ساله به پژمان

زن ۲۷ ساله که در بیمارستان بخاطر کتک کاری پژمان بستری شده بود شروع این اتفاق را از مزاحمت یک پسر دانست.

از اینکه با زن دادشم ازدواج کردم عذاب وجدان دارم

از اینکه با زن دادشم ازدواج کردم عذاب وجدان دارم

از این که با بردارم ازدواج کرده بودم بسیار عذاب وجدان داشتم و رنج می کشیدم بخاطر همین دست به خودکشی زدم.

داستان سرقت کابل های برق توسط جوان ۲۸ ساله

داستان سرقت کابل های برق توسط جوان ۲۸ ساله

جوان ۲۸ ساله با بیان داستان سرقت کابل های برق گفت: دختران و پسران دیگری را برای سرقت قطعات خودرو با خودم همراه کردم.

سرگذشت تلخ دختری که در ۱۱ سالگی ازدواج کرد

سرگذشت تلخ دختری که در ۱۱ سالگی ازدواج کرد

این زن جوان با اشاره به اینکه دختری که در ۱۱ سالگی ازدواج کرده، هبچ تجربه ای ندارد؛ می گوید: در آن زمان با پسر همسایه رابطه پنهای داشتم و بعد از مدتی هم با او ازدواج کردم ولی نمی دانستم که ….