سرگذشت

تجاوز به دختر 22 ساله در ویلای بستگان

تجاوز به دختر 22 ساله در ویلای بستگان

این دختر که سرنوشت توام در ارتباط با پسرهای مختلف دارد، می گوید: امید اولین دوستم بود که به بهانه ازدواج با او راحت بودم ولی در ویلای بستگان به من تجاوز کرد.

زن19ساله: ازدواجم ثبت نشده ولی باردار هستم

زن19ساله: ازدواجم ثبت نشده ولی باردار هستم

این زن جوان در مورد با اشاره به اینکه می دانستم دوستی های خیابانی فرجامی نخواهد دشات می گوید: ازدواجم ثبت نشده ولی باردار هستم.

خریدن دختر توسط مرد 51 ساله !

خریدن دختر توسط مرد 51 ساله !

مرد 51 ساله ای که به اتهام خریدن دختری دستگیر شده بود، می گوید: من از خریدن این دختر هیچ فکر بدی نداشتم فقط می خواستیم او را نگهداری کنیم.

مخالفت علنی دختر برای آغوش گرفتن پسرعمو

مخالفت علنی دختر برای آغوش گرفتن پسرعمو

یک زن 28 ساله با اشاره به اینکه با زور و با اصرار پدر و مادرش به عقد پسر عمویش درآمده گفت: هیچ وقت او را دوست نداشتم بخاطر همین یک زندگی سخت و پرفراز و نشیبی داشتم که امیدوارم مورد توجه دختران قرار گیرد.

قصد پدربزرگ برای ازدواج دختر جوان

قصد پدربزرگ برای ازدواج دختر جوان

دختر جوان که خانه پدربزرگش رفته بود، دیگر به خانه بازنگشت و معلوم شد در مکان نامعلومی مخفی کرده اند و…

آبروریزی به وقت عشق خیابانی

آبروریزی به وقت عشق خیابانی

زن 25 ساله می گوید: دیدار من و آرتین باعث آبروریزی در بین اقوام شد بنابراین تصمیم گرفتیم از خانه فرار کنیم.

فروش دختران ابتدایی به مردان میانسال!

فروش دختران ابتدایی به مردان میانسال!

این زن با اشاره به اینکه شغل پدرم فروش دخترانش شده بودف می گوید: پدرم وقتی من در کلاس کلاس پنجم بودم فروخت و بعد از من خواهرم دیگرم را فروخت.

قتل همسر به خاطر اینکه او را دوست نداشت

قتل همسر به خاطر اینکه او را دوست نداشت

این مرد می گوید: با همسرم اختلافات زیادی داشتیم و مدام در ذهنم نقشه شیطانی برای رهایی از این زندگی را داشتم.

عقلم سرجایش نبود و متوجه رفتارهایم نبودم

عقلم سرجایش نبود و متوجه رفتارهایم نبودم

از یک سال قبل که با توصیه او به مصرف قرص های روان گردان روی آوردم دیگر حال خودم را نمی فهمم به همین دلیل هم دوست داشتم تا دیگران از من بترسند و …

زندگی با یک مرد روانی

زندگی با یک مرد روانی

زن 34 ساله با اشاره به اینکه شوهرم به بیماری های روانی مبتلا است، می گوید: او گاهی شیر گاز را باز می گذارد تا خانه منفجر شود.