سرگذشت

نقشه ناشیانه زن 25 ساله برای مردان مغازه دار

نقشه ناشیانه زن 25 ساله برای مردان مغازه دار

این زن می با اشاره به اینکه برای گرفتن رضایت از مغازه داران گریه و زاری می کردم، می گوید: اگر این کار را نمی کردم بارها به جرم دزدی راهی زندان می شدم.

آزار کودک توسط مرد همسایه

آزار کودک توسط مرد همسایه

این مرد که بخاطر عصابنیت سیلی محکمی را به کودک همسایه زده بود، می گوید: وقتی صاحبخانه مبلغ اجاره را بالا برد کنترل خودم را از دست دادم.

زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کردم

زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کردم

مرد 40 ساله با بیان این که همسر صیغه ای ام را نیز طلاق داده ام اما گویی همسرم مرا به فراموشی سپرده است، می گوید: او آنقدر به من بی توجهی کرد تا مجبور شدم زن صیغه ای را بخاطر جلب توجه پیدا کنم.

زن52ساله: شوهرم با پراید زنان را به خانه می آرود

زن52ساله: شوهرم با پراید زنان را به خانه می آرود

این زن52ساله با اشاره به اینکه با ارثی که از پدرم باقی مانده بود، یک خودرو خریدم تا مسافرکشی کند، می گوید: ولی او با پراید زنان را به خانه می آرود.

تجاوز به دختر 14 ساله در یک پارک مشهور

تجاوز به دختر 14 ساله در یک پارک مشهور

این زن با اشاره به اینکه دخترانم و خودم سرنوشت نامبارک داشتیم، می گوید: به نوه ام که 14 سال بیشتر داشت، در یک پارک مشهور شهر تجاوز شد.

دختر 18 ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر 18 ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر 18 ساله با بیان اینکه پدرم از طریق اجنه های می خواهد ثروتمند شود، گفت: مادرم نیز با پدرم همکاری می کند و خانه ما کلا در اختیار ارواح قرار گرفته است.

صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود

صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود

این زن جوان با اشاره به اینکه به خاطر ثروت رئیس 70 ساله ام صیغه او شدم، می گوید: صیغه زن جوان آرزوی رئیس شرکت بود و من با او خیانت کردم.

شوهرم از زندگی مشترک با من لذت نمی برد

شوهرم از زندگی مشترک با من لذت نمی برد

این زن می گوید: نمی توانم رفتار و گفتار مردانه را کنار بگذارم و همه تلاش هایم در این باره بیهوده است از سوی دیگر به خوبی می دانم همسرم از زندگی مشترک با من لذت نمی برد.

جایی به جزء ییلاق برای همبستر شدن پیدا نکرد

جایی به جزء ییلاق برای همبستر شدن پیدا نکرد

این دختر با اشاره به اینکه خسرو نقشه شیطانی در سر می پرواند، می گوید: او به بهانه تفریح مرا به یک منطقه ییلاقی بود و در آنجا بود که مرا در آغوش گرفت.

ازدواج دختر 25 ساله با مرد 60 ساله

ازدواج دختر 25 ساله با مرد 60 ساله

این دختر 25 ساله با اشاره به اینکه همیشه در حسرت پول و ثروت بودم، می گوید: وقتی می دیدم که پدرم با پول رفتگری نمی تواند زندگی خوبی را برای ما فراهم کند تصمیم گرفتم با یک فرد پولدار ازدواج کنم.