سرگذشت

رفتارهای غیراخلاقی شوهرم دردناک است

رفتارهای غیراخلاقی شوهرم دردناک است

این زن با اشاره به اینکه شوهرم مرد خشن و بدرفتاری است، می گوید: او رفتارهای عجیبی داشته تا جاییکه به من اجازه دیدار با فرزندم را نمی دهد.

اهداف پلید زن ۳۵ ساله برای کسب درآمد

اهداف پلید زن ۳۵ ساله برای کسب درآمد

زن ۳۵ ساله که از کسب درآمد خودش پشیمان شده بود، با درد زایمان به بیمارستان منقل شد.

پسرم، پدرش را کتک می زند

پسرم، پدرش را کتک می زند

مادری۵۰ ساله با اشاره به اینکه پسرم بسیار مغرور و پرتوقع بار آمد، می گوید: حالا دیگر رفتارهای شرارت آمیزی دارد و حتی با پدرش درگیر می شود و او را کتک می زند!

داستان زنی که دو شوهره بود

داستان زنی که دو شوهره بود

این زن با اشاره به اینکه شوهرم اصلا به من توجهی نمی کرد، می گوید: مدرک جعلی درست کردم تا با دوست پسرم ازدواج کنم اما به دام افتادم.

زورگیری از رانندگان به سبک نوجوان ۱۷ ساله

زورگیری از رانندگان به سبک نوجوان ۱۷ ساله

این نوجوان با اشاره به اینکه فکر می کردم سرقت کار راحتی است چون بدون زحمت پول در می آوری، می گوید: کاش اینگونه فکر نمی کردم تا الان سر از زندان در نمی آوردم.

نقشه زن هوسران برای مرد متاهل

نقشه زن هوسران برای مرد متاهل

زن هوسران برای مرد متاهل نقشه ای کشید تا تمامی دارایی های او را بالا بکشد.

دردسرهای پنجمین ازدواج مرد ۴۳ ساله

دردسرهای پنجمین ازدواج مرد ۴۳ ساله

مرد ۴۳ ساله ای که درگیر پسرش در پنجمین ازدواج خود است، سرگذشت خود را اینگونه بیان می کند.

چند بار مچ شوهرم را موقع خیانت گرفتم

چند بار مچ شوهرم را موقع خیانت گرفتم

این زن می گوید: شوهرم از نظر روانی مشکل دارد و تنها به ارتباط با زنان غریبه می اندیشد چند بار نیز مچ او را موقع خیانت گرفتم

داستان ساقی حاشیه کمربندی

داستان ساقی حاشیه کمربندی

مرد جوان که به ساقی معتادان حاشیه کمربندی معروف است داستان خود را اینگونه تعریف می کند.

شکست عشقی دختر ۲۵ ساله

شکست عشقی دختر ۲۵ ساله

خودم را بعد از شکست عشقی در اتاقم زندانی کردم.