سرگذشت

جوان ۱۸ ساله و داستان خوشگذرانی با دوستان

جوان ۱۸ ساله و داستان خوشگذرانی با دوستان

جوان ۱۸ ساله و داستان خوشگذرانی با دوستان خود را اینگونه تعریف می کند.

مرد ۴۰ ساله: زنم با چند مرد رابطه دارد

مرد ۴۰ ساله: زنم با چند مرد رابطه دارد

این مرد با اشاره به اینکه زنم با چند مرد رابطه دارد، می گوید: وقتی موبایل او را بررسی کردم تازه متوجه این قضیه شدم.

زن۲۵ساله: شوهرم مدام از بدنم فیلم می گیرد

زن۲۵ساله: شوهرم مدام از بدنم فیلم می گیرد

زن۲۵ساله با اشاره شوهرم مدام از بدنم فیلم می گیرد، می گودید: بعدا فهمیدم که از از زنان دیگری فیلم در موبایل خود دارد.

رابطه عجیبی بین دخترم و پدرش وجود دارد

رابطه عجیبی بین دخترم و پدرش وجود دارد

زن ۴۶ ساله می گوید: دخترم علاقه عجیبی به پدرش دارد و این موضوع مرا نگران کرده است.

مرد جوان: همسرم علاقمند به مشروب خوری در کنار مردان است

مرد جوان: همسرم علاقمند به مشروب خوری در کنار مردان است

مرد ۳۱ ساله می گوید: همسرم به عاشق پارتی مختلط شده و دوست دارد که در دورهم‎نشینی های شرکت کرده و مشروب بخورد.

توهم مرد شیشه ای و زن ۴۰ ساله

توهم مرد شیشه ای و زن ۴۰ ساله

زن ۴۰ ساله با اشاره به اینکه شوهرم به شیشه معتاد است، می گوید: او وقتی توهم می زند و اگر من در دیدش باشم …..

راز ثروتمند شدن نوجوان ۱۵ ساله

راز ثروتمند شدن نوجوان ۱۵ ساله

فردی که در ۱۵ سالگی که با فروش مواد مخدر به ثروت کلانی دست یافته بود، بعد از ۲۵ سال زندگی خود را اینگونه بیان می کند.

مادر شوهرم گفت دختر زیبای برای پسرش در نظر گرفته است

مادر شوهرم گفت دختر زیبای برای پسرش در نظر گرفته است

این زن با اشاره به اینکه مادرشوهرم تهمت ارتباط با مردان غریبه را به من می زد، گفت: او مستقیم به چشمان من خیره شد و گفت دختر زیبایی برای شوهر در نظر گرفته است.

دختر ۱۶ساله: پسر روستایی را در کمدم مخفی کردم تا شب ها با او باشم

دختر ۱۶ساله: پسر روستایی را در کمدم مخفی کردم تا شب ها با او باشم

این دختر با اشاره به اینکه همیشه تنها بودم، می گوید: با پسری دوست شدم و او را در اتاق خودم مخفی کردم تا شب ها با او باشم.

دختر۱۹ساله: پسرها مرا به خلوتگاه شیطانی خود بردند و…

دختر۱۹ساله: پسرها مرا به خلوتگاه شیطانی خود بردند و…

دختر جوان که بخاطر رابطه غیر اخلاقی مداوم پیشمیان شده بود، می گوید: یکی از پسرها حتی مرا تهدید به می کند که برای همیشه باید در خلوتگاه شیطانی او باشم.