سالمند

بحرانی که زنان سالمند ایران را فرا می گیرد

بحرانی که زنان سالمند ایران را فرا می گیرد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته که زنان سالمند تنها ۴ برابر مردان هستند توصیه‌هایی به آن‌ها و اطرافیان‌شان داریم.

آسیب های که زنان تنها را تهدید می کند

آسیب های که زنان تنها را تهدید می کند

۷۰۰ هزار نفر از زنان سالمند تنها زندگی می کنند و این آمار تا ۳۰ سال دیگر ۳ برابر خواهد شد.

بدن خود را برای سالمندی آماده کنید

بدن خود را برای سالمندی آماده کنید

در دوران سالمندی بدن شما دچار یک سری تغییراتی خواهد شد، شما باید این تغییرات را بشناسید و مواد ضروری بدن خود را تامین کنید.

زن و شوهر سالمند در پارک

زن و شوهر سالمند در پارک

زن و شوهر سالمند در پارک older Couple In The Park

سالمند

سالمند

عکس سالمند در حال قدم زدن در پارک

دست مادر پیر

دست مادر پیر

دست مادر پیر