تعاون

قطعه بندی غیرقانونی زمین توسط تعاونی ها

قطعه بندی غیرقانونی زمین توسط تعاونی ها

تعاونی ها اراضی زراعی روستای زردآلو از توابع بخش مرکزی اردبیل را به قصد ایجاد شهرک، بصورت خلاف قانون، قطعه بندی کرده اند.

۱۶۰ فقره بازرسی از حوادث ناشی از کار در اردبیل

۱۶۰ فقره بازرسی از حوادث ناشی از کار در اردبیل

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: طی سال گذشته تعداد ١٣ هزار و ٨٤٠ فقره بازرسی کار ادواری و موردی از واحدهای کارگری استان انجام شد.

لزوم تسریع در رسیدگی به شکایات واصله کارفرمایی در اردبیل

لزوم تسریع در رسیدگی به شکایات واصله کارفرمایی در اردبیل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: طی سال گذشته به، ۵ هزار و 500 مورد شکایت کارگری و کارفرمایی در استان رسیدگی شده است.

۲۱ هزار خانوار همچنان از دریافت یارانه در اردبیل محروم هستند

۲۱ هزار خانوار همچنان از دریافت یارانه در اردبیل محروم هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: ۴۲۱ هزار و ۹۶۰ خانوار در استان اردبیل مشمول پرداخت یارانه شدند.

واریز مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان اردبیل

واریز مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان اردبیل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با اجرای طرح مشوق‌های بیمه‌ای در اردبیل، این مشوق‌ها به حساب کارفرمایان واریز می‌شود.

تشکیل گشت شناسایی اتباع غیرمجاز در اردبیل

تشکیل گشت شناسایی اتباع غیرمجاز در اردبیل

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: گشت شناسایی در راستای نظارت بر بکارگیری اتباع خارجی و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز آنها به همراه نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تشکیل می‌شود.