تجاوز

داستان رابطه دختر ۱۹ ساله با پسر موبایل فروش

داستان رابطه دختر ۱۹ ساله با پسر موبایل فروش

دختر ۱۹ ساله با اشاره به اینکه امیر مرا به زور سوار موتور کرد، گفت: او مرا به خانه ای برد و در آنجا مرا مورد تعرض قرار داد.

تجاوز به دختر ۲۵ ساله به سبک فیلم های ترسناک

تجاوز به دختر ۲۵ ساله به سبک فیلم های ترسناک

دختر جوان می گوید: او بارها مرا کتک زد و حتی در خانه زندانی و تجاوز می کرد ولی من به امید ازدواج همچنان او را تحمل می کردم.

 زن ۳۳ ساله: ۱۵ ساله بودم که بهم تجاوز کردند

 زن ۳۳ ساله: ۱۵ ساله بودم که بهم تجاوز کردند

 زن ۳۳ ساله با اشاره به اینکه ۱۵ ساله بودم که بهم تجاوز کردند، می گوید: شوهرم به تازگی متوجه این تجاوز شده و از آن روز به بعد روزگام سیاه شده است.

دختر نوجوان: شهوت کریم در خانه ویلایی مرا نابود کرد

دختر نوجوان: شهوت کریم در خانه ویلایی مرا نابود کرد

دختر نوجوان با اشاره به اینکه شهوت کریم در خانه ویلایی مرا نابود کرد، می گوید: من به قول ازدواج با او دوست بودم ولی او بعد از رابطه هیچ گاه تلفن مرا جواب نداد.

دختر۱۵ساله: در خانه دوستم به من تجاوز کردند

دختر۱۵ساله: در خانه دوستم به من تجاوز کردند

دختر ۱۵ ساله با اشاره به اینکه به درخواست دوستم شب در خانه آنها ماندم، می گوید: ساعت ۳ نصف شب بود که بهم تجاوز شد.

داستان تجاوز مدیر رستوران به زن آشپز

داستان تجاوز مدیر رستوران به زن آشپز

داستان تجاوز مدیران را بارها شنیده ایم که در آن زنان بخاطر موقعیت و شرایط هیچ وقت به پلیس گزارش نکردند، این هم یکی از سرگذشت زنانی که به ناچار به پلیس پناه آورده است.

 دختر۲۰ ساله: زکریا در خانه خودمان به من تجاوز کرد

 دختر۲۰ ساله: زکریا در خانه خودمان به من تجاوز کرد

این دختر ۲۰ ساله با اشاره به اینکه زکریا در خانه خودمان به من تجاوز کرد، گفت: او با من ازدواج نکرد و من هم که سرلج افتاده بودم، تصمیم گرفتم با پسران دیگر هم ارتباط برقرار کنم.

نقشه چند جوان برای تجاوز به دختر شهرستانی

نقشه چند جوان برای تجاوز به دختر شهرستانی

این دختر می گوید: با ترفند و وعده های این پسر به باغی رفتم و بعدا فهمدیم چند جوان برای تجاوز به من نقشه کشیدند.

داستان تجاوز مرد ۴۵ ساله به دختر همسایه

داستان تجاوز مرد ۴۵ ساله به دختر همسایه

این دختر در مورد تجاوز مرد همسایه می گوید: وقتی در را باز کردم دستانش را جلوی دهنم گرفت و از من خواست ساکت بمانم.

تجاوز معلم خصوصی به دختر ۱۶ ساله

تجاوز معلم خصوصی به دختر ۱۶ ساله

پدر این دختر با اشاره به اینکه دختر را در یک موسسه آموزشی به ریاضی خصوصی ثبت نام کرده بودیم، می گوید: دخترم به مادرش گفته که توسط معلم خصوصی اش مورد تعرض قرار گرفته است.