اسپرم

دلیل کاهش اسپرم در مردان

دلیل کاهش اسپرم در مردان

دلیل کاهش اسپرم در مردان مختلف است که مهمترین آنها عبارت است از چاقی، بیماری‌های آمیزشی، مصرف مواد و….

دلیل جدید کاهش تعداد اسپرم مردان

دلیل جدید کاهش تعداد اسپرم مردان

دانشمندان می گویند تحقیقات روی ادرار مردان نشان می دهد که افزایش قابل توجه میزان آلاینده های شیمیایی یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد اسپرم مردان است.