آسیب

(برگه 2)
عاقبت رابطه عاشقانه در فضای مجازی

عاقبت رابطه عاشقانه در فضای مجازی

دختری ۱۶ ساله ای که بخاطر تنهایی و کمبود محبت یا یک پسر ۱۹ از طریق فضای مجازی دوست شده بود، سرگذشت تلخ خود را توضیخ می دهد.

نشانه های افرادی که قصد خودکشی دارند

نشانه های افرادی که قصد خودکشی دارند

به‌ مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، واکاوی کردیم که چه‌ کسانی بیشتر در معرض این انتخاب غلط هستند و با فردی که افکار خودکشی دارد، باید چه کرد؟