تاریخ

فوت ۷۶۰ نفر در زلزله اردبیل

فوت ۷۶۰ نفر در زلزله اردبیل

 ۱۰ اسفند سالگرد زلزله ویرانگر اردبیل در سال ۱۳۷۵

سند تغییر نام خیو به مشکین شهر

سند تغییر نام خیو به مشکین شهر

تصویری از سند تغییر نام خیو به مشکین شهر در رژیم پهلوی

عکس قدیمی از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

عکس قدیمی از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

دو تصویر قدیمی مربوط به دهه ۱۳۶۰ از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی و گذشتن از رودخانه ارس توسط اهالی جمهوری آذربایجان

“برگ سبز” اولین روزنامه اردبیل

“برگ سبز” اولین روزنامه اردبیل

قدیمی ترین روزنامه اردبیل که در کتاب های مربوط به مطبوعات از آن نام برده شده، روزنامه برگ سبز است که در دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار منتشر شده است

تظاهرات مردم اردبیل در میدان شریعتی

تظاهرات مردم اردبیل در میدان شریعتی

عکسی از میدان شریعتی اردبیل در اوایل انقلاب سال ۱۳۵۷

تظاهرات مردم اردبیل در انقلاب ۵۷

تظاهرات مردم اردبیل در انقلاب ۵۷

عکس قدیمی از تظاهرات مردم اردبیل در انقلاب ۵۷

انقلاب ۵۷ اردبیل به روایت تصویر (۲)

انقلاب ۵۷ اردبیل به روایت تصویر (۲)

انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و این پیروزی مدیون مردم و شهدایی بود که در روزهای تظاهرات همیشه حاضر بودند.

انقلابیون اردبیل

انقلابیون اردبیل

انقلایبون محله پیرمادر در استادیوم تختی اردبیل – بهمن ماه سال ۱۳۵۸

انقلاب ۵۷ اردبیل به روایت تصویر (۱)

انقلاب ۵۷ اردبیل به روایت تصویر (۱)

مردم شهر اردبیل در سال ۱۳۵۷ تظاهرات گسترده را در خیابانهای این شهر برگزار کردند.