تاریخ

(برگه 2)
رقص و پایکوبی در اردبیل

رقص و پایکوبی در اردبیل

مراسم جشن رقص و پایکوبی در دهه 1340 اردبیل

میدان سرچشمه اردبیل در زمان قدیم

میدان سرچشمه اردبیل در زمان قدیم

عکس قدیمی از میدان سرچشمه اردبیل

زنگ تفریح قاجاری

زنگ تفریح قاجاری

عکسی از زنگ تفریح قاجاری

روز درختکاری در اردبیل قدیم

روز درختکاری در اردبیل قدیم

مراسم روز درختکاری توسط پیشاهنگان دختر و پسر در اوایل پهلوی. درختان تنومند کنونی در محل سایت جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی، نتیجۀ همان نهال ها هستند.

تیپ علی دایی در جشن عروسی

تیپ علی دایی در جشن عروسی

علی دایی و مقصود بایرامی در دورانی که در تیم منتخب برای اردبیل افتخار آفرینی می کردند.

سفر وزیر کار به نیر در سال 1340

سفر وزیر کار به نیر در سال 1340

عکس قدیمی از بازدید وزیر کار و نماینده اردبیل در مجلس شورای ملی از شهر نیر در دهه 1340

اردبیل قدیم در یک روز برفی

اردبیل قدیم در یک روز برفی

اردبیل قدیم در اسفندماه سال 1336

فوت ۷۶۰ نفر در زلزله اردبیل

فوت ۷۶۰ نفر در زلزله اردبیل

 ۱۰ اسفند سالگرد زلزله ویرانگر اردبیل در سال ۱۳۷۵

سرباز میهن؛ حسینعلی صدآفرین

سرباز میهن؛ حسینعلی صدآفرین

‏حسینعلی صدآفرین قهرمان گمنامی که در پاسگاه کلوزِ اردبیل، یک تنه مقابل لشکر متجاوز روسیه جنگید.

سفر تاریخی هاشمی به استان اردبیل

سفر تاریخی هاشمی به استان اردبیل

عکس های قدیمی از سفر هاشمی رفسنجانی به استان اردبیل