مفصل

علت درد مفاصل در سن پایین

علت درد مفاصل در سن پایین

شغل، وزن، تغذیه، میزان فعالیت بدنی و استرس از جمله عوامل مهمی هستند که بر بروز درد مفاصل در سن پایین اثرگذار خواهند بود

۴ راه حل برای پیشگیری از بیماری های مفصلی

۴ راه حل برای پیشگیری از بیماری های مفصلی

با بالا رفتن سن و نزدیک شدن به میان سالی و سالمندی، کم کم درد مفاصل در بدن ما خودش را نشان خواهد داد.