لکه

پیشنهاداتی برای پاک کردن لکه‌های مبل

پیشنهاداتی برای پاک کردن لکه‌های مبل

اگر روی مبل لکه دارید ناراحت نباشید؛ لکه‌های روی مبل را می‌توانید با استفاده از ترفندهای ساده تمیز کنید.

پاک کردن لکه‌هایی که نمی خواهند بروند

پاک کردن لکه‌هایی که نمی خواهند بروند

نویسنده: فاطمه زارع‌جعفری بیست و دو ساله بودم. به‌تازگی ازدواج کرده و از مستقل شدن زندگی‌ام راضی و خوشحال بودم که اولین فاجعه…

توت فرنگی برای پوست از یاد نبرید

توت فرنگی برای پوست از یاد نبرید

وقتی نوبت مراقبت مناسب از پوست می رسد، نمی‎ توانید توت فرنگی را از یاد ببرید.