عزاداری

عزاداران اردبیلی در روز اربعین

عزاداران اردبیلی در روز اربعین

مردم اردبیل در دهه 50 به مناسبت روز اربعین در مشهد مقدس دسته عزاداری برگزار کرده بودند.

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عکسی از عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عاشقی و دلدادگی بر قاعده نظم و عقلانیت

عاشقی و دلدادگی بر قاعده نظم و عقلانیت

عارف عالی نسب

تجمع حسینی های اردبیل در روز عاشور

تجمع حسینی های اردبیل در روز عاشور

عکسی از تجمع حسینی های اردبیل در روز عاشور

عزاداری بازارهای اردبیل در سال 1340

عزاداری بازارهای اردبیل در سال 1340

دسته عزاداری در بازار تاریخی اردبیل که مربوط به سال 1340 می باشد.

تردد دسته های عزاداری در بازار تاریخی اردبیل

تردد دسته های عزاداری در بازار تاریخی اردبیل

ترتیب و ردیف دسته های عزاداری در مسیر بازار تاریخی اردبیل

عزاداری با کاروان طبل و موسیقی غیرمجاز !

عزاداری با کاروان طبل و موسیقی غیرمجاز !

همه ما می دانیم که خرید طبل ویژه محرم بیشتر از گذشته شده است و استفاده از آنها برای در کاروان و دستجات عزاداری موجب برهم زدن آرامش مردم و اخلال در نظم عمومی می شوند.

تذکرات امام جمعه اردبیل برای عزاداران محرم

تذکرات امام جمعه اردبیل برای عزاداران محرم

تذکرات  سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل در خصوص عزاداری در ایام محرم

کودکان را به مجلس عزاداری ببریم یا نه؟

کودکان را به مجلس عزاداری ببریم یا نه؟

حضور در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) می‌تواند زمینه‌ ساز رشد کودک شما باشد؛ اما چگونه فرزندمان را مهیای حضور در روضه کنیم؟

تشییع شهید

تشییع شهید

تشییع شهید