زباله

ترفندهایی برای تمیزی خانه

ترفندهایی برای تمیزی خانه

از بین بردن لکه و کثیفی کار آسانی نیست و تمیز کردن برخی وسایل ترفندهای خاص خودش را دارد.

محل دفن زباله شهر نیر پلمپ شد

محل دفن زباله شهر نیر پلمپ شد

 در راستای مطالبات چندین ساله مردم شهرستان نیر و جهت حفظ سلامتی مردم و توجه به محیط زیست با پیگیری های متعدد رسول زاده، رئیس دادگستری شهرستان نیر؛ محل کنونی دفن زباله شهر نیر پلمپ شد.