امگا

اگر جوش می زنید، این خوراکی را بخورید

اگر جوش می زنید، این خوراکی را بخورید

تحقیقات زیادی تاثیر امگا ۳ بر جلوگیری از جوش صورت را نشان داده‌اند.

۴ منبع امگا ۳ را بشناسید

۴ منبع امگا ۳ را بشناسید

کارشناسان توصیه می‌کنند که در روز، مردان بالغ حدود۶/۱و زنان بالغ باید۱/۱گرم چربی امگا ۳ دریافت کنند اما منابع این چربی خوب چیست؟