امگا

اگر جوش می زنید، این خوراکی را بخورید

اگر جوش می زنید، این خوراکی را بخورید

تحقیقات زیادی تاثیر امگا ۳ بر جلوگیری از جوش صورت را نشان داده‌اند.

4 منبع امگا ۳ را بشناسید

4 منبع امگا ۳ را بشناسید

کارشناسان توصیه می‌کنند که در روز، مردان بالغ حدود6/1و زنان بالغ باید1/1گرم چربی امگا ۳ دریافت کنند اما منابع این چربی خوب چیست؟