اعتصاب

موانع برگزاری تجمعات قانونی چیست؟

موانع برگزاری تجمعات قانونی چیست؟

طی روزهای اخیر هم که شاهد شکل‌گیری اعتراضات در کشور هستیم، بار دیگر کارشناسان و مسئولان بر لزوم ایجاد و تامین یک مکان مناسب برای طرح اعتراضات و شنیده شدن صدای مردم تاکید کرده اند.

تجمع در ایران شدنی است یا نه؟

تجمع در ایران شدنی است یا نه؟

 بررسی ها نشان می‌دهد در سال های اخیر دست‌کم ۲۵۰۰ تجمع مسالمت آمیز، به صورت قانونی یا غیرقانونی، در کشور برگزار و در آن مطالبات صنفی پیگیری شده ‌است.