مطبوعات

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود به موضوع گرانی نان و آبگرفتگی در شهر اردبیل پرداخته است.

شماره 159 نشریه مغانه منتشر شد

شماره 159 نشریه مغانه منتشر شد

“کم آبی کشاورزی استان اردبیل را تهدید می کند” عنوان تتیتری است که این نشریه برای صفحه اول خود برگزیده است.

شماره 1380 نشریه پیام اردبیل منتشر شد

شماره 1380 نشریه پیام اردبیل منتشر شد

شماره جدید نشریه پیام اردبیل با تیتر ” فرصت دو 2 ماهه برای تعیین تکلیف جنازه تیراژه ” منتشر شد.

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

شماره جدید نشریه چشم انداز اردبیل با پرداختن به معضلات تکراری کسنل پروازهای فروگاه اردبیل در ادامه به پرداخت نشدن حقوق کارگران آبفای اردبیل پرداخته است.

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ این هفته به موضوع افزایش طلاق در اردبیل پرداخته و در پرونده ای نگاه کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده است.