اخبار مشگین شهر

نامه سرگشاده عضو شورای مشگین به استاندار اردبیل

نامه سرگشاده عضو شورای مشگین به استاندار اردبیل

نامه سرگشاده اکبر تقی زاده عضو شورای شهر مشگین شهر به دکتر سید حامد عاملی استاندار اردبیل در مورد تاخیر وتعلل در انتصاب فرماندار

پیست اسکی مشگین شهر در سال 1342

پیست اسکی مشگین شهر در سال 1342

پیست اسکی مشگین شهر توسط ورزش دوستان با بارش برف راه اندازی می شد.