19 ژانویه

برچیدن مرز ایران و آذربایجان

برچیدن مرز ایران و آذربایجان

در سال 1990 صدها نفر از ساکنین شوروی سابق با برچیدن مرز ایران و شوروری وارد خاک بیله سوار شدند.

ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

دی ماه ۱۳۶۸ اهالی جمهوری آذربایجان شوروی سابق در حال برچیدن سیم خاردارها و ورود به خاک ایران.

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی و گذشتن از رودخانه ارس توسط اهالی جمهوری آذربایجان

19 ژانویه روز آذری‌های مسلمان جهان

19 ژانویه روز آذری‌های مسلمان جهان

امام جمعه اردبیل گفت: ۱۹ ژانویه نقطه عطف تاریخی در تاریخ ایران، اسلام و آذربایجان است و باید به نام روز آذری‌های مسلمان جهان نامگذاری شود.

جلوی تحریف تاریخ آذری ها گرفته شود

جلوی تحریف تاریخ آذری ها گرفته شود

امام جمعه اردبیل در آئین بزرگداشت ۱۹ ژانویه روز آذری‌های مسلمان جهان در اردبیل با بیان اینکه امکان نشر ارزش‌های دینی در ساحه زبان آذری فراهم آید، گفت: برخی کشور ها دنبال تاریخ سازی هستند و اما باید جلوی تحریف تاریخ آذری ها گرفته شود.