کلزا

میزان تولید کلزا افزایش یافت

میزان تولید کلزا افزایش یافت

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: میزان تولید کلزا امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد در اراضی این شرکت افزایش یافته است.

کاشت ۱۸ رقم کلزا در کشت و صنعت مغان

کاشت ۱۸ رقم کلزا در کشت و صنعت مغان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: در سال زراعی جاری ۱۸ رقم چغندرقند پاییزه در اراضی این شرکت کشت شده است.