کشت

تهدید خاک مغان با کشت زیر نایلونی

تهدید خاک مغان با کشت زیر نایلونی

به گفته معاون عمرانی فرماندار پارس آباد بقایای کشت نایلونی خاک زرخیز مغان را تهدید می‌کند.