کت

پوشش آقایان تغییر می یابد

پوشش آقایان تغییر می یابد

گزارش گاردین از کاهش فروش ۴۰ درصدی کت‌و‌شلوار مردانه در جهان و مردانی که سراغ پوشش های غیررسمی می‌روند.