کار و رفاه اجتماعی

لغو روادید کار ۷ تبعه خارجی در اردبیل

لغو روادید کار ۷ تبعه خارجی در اردبیل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از لغو روادید کار ۷ تبعه خارجی در استان طی سال گذشته خبر داد.