ژن

برخی انسانها چرا زود پیر می شوند؟

برخی انسانها چرا زود پیر می شوند؟

سندروم پیری زودرس یک بیماری نادر ژنتیکی و نه موروثی است که به تازگی دارویی برای طولانی شدن عمر این بیماران کشف شده است.