پسماند

ظرفیت مدیریت پسماند با حجم ورودی همخوانی ندارد

ظرفیت مدیریت پسماند با حجم ورودی همخوانی ندارد

سرپرست اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: مدیریت پسماندها و فاضلاب در این استان برابر با سرعت توسعه پیش نرفته است.