پایان‌نامه

این روزها از آینده می‌ترسم
پایان‌نامه

این روزها از آینده می‌ترسم

مشاوره فردی: می‌ترسم در جلسه دفاع از پایان‌نامه‌ام افتضاح به بار بیاورم.