هاشم اروج زاده

افتتاح بزرگترین شهرک چاپ در اردبیل

افتتاح بزرگترین شهرک چاپ در اردبیل

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر شیران نگار گفت: بزرگترین مجموعه چاپ خاورمیانه در اردبیل افتتاح می شود