محمد سید هاشمی

بازار جدید آهن فروشان به زودی افتتاح می شود

بازار جدید آهن فروشان به زودی افتتاح می شود

ایسنا/اردبیل رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: کلنگ زنی بازار جدید آهن‌فروشان با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور طی روزهای آتی انجام می شود.

راه‌اندازی عابر پیاده مکانیزه در ۷  نقطه شهر اردبیل

راه‌اندازی عابر پیاده مکانیزه در ۷ نقطه شهر اردبیل

وی در مورد احداث و راه‌اندازی عابر پیاده مکانیزه در هفت نقطه شهر اردبیل گفت: در ۲ نقطه این پروژه در حال احداث است اما در پنج نقطه به دلیل مشکلات اجرای آن با تأخیر و تعلل روبه‌رو شده است.