محرم

جزئیات برگزاری آیین سنتی طشت‌گذاری در اردبیل

جزئیات برگزاری آیین سنتی طشت‌گذاری در اردبیل

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل از برگزاری آیین سنتی طشت‌گذاری ماه محرم در مساجد اردبیل خبر داد.