قلی زاده

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ را روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه اعلام کرد.