قلی زاده

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1400 را روز چهارشنبه 24 فروردین ماه اعلام کرد.