قدرت

عجیب ترین درخواست طلاق

عجیب ترین درخواست طلاق

واکاوی روان‌شناسانه ماجرای یک زوج‌ که هرکدام دوست‌داشتند فرزند آن‌ها پیش خواهرشان بماند و چون نتوانستند این‌موضوع را حل‌کنند تصمیم ب طلاق گرفتند.