عینک

عینک آفتابی نیاز اساسی فصل تابستان

عینک آفتابی نیاز اساسی فصل تابستان

متخصصان می‌گویند همه افراد نیازمند استفاده از عینک آفتابی هستند. هرچند افراد زیادی این توصیه‌ها را پشت گوش می‌اندازند.

ابتکار جدید گوگل برای ترجمه های لحظه ای

ابتکار جدید گوگل برای ترجمه های لحظه ای

گوگل از نمونه اولیه عینک هوشمندی که می‌تواند زبان‌های دیگر را به صورت لحظه‌ای ترجمه کند و متن را روی لنزهای خود نمایش ‌دهد، رونمایی کرد.