عمارت

سد عمارت گرمی مغان آماده آبگیری شد

سد عمارت گرمی مغان آماده آبگیری شد

آبگیری سد عمارت در شهرستان گرمی به عنوان بزرگترین سد خاکی استان اردبیل با پیشرفت بیش از ۹۷ درصد آماده آبگیری شد.