عطش

رفع تشنگی ماه رمضان با شربت به لیمو

رفع تشنگی ماه رمضان با شربت به لیمو

همه ما برای رفع عطش در ماه رمضان، بعداز افطار دست به دامن انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم خواهیم شد.