طیور

کانون بیماری «آنگارا» در اردبیل شناسایی شده است

کانون بیماری «آنگارا» در اردبیل شناسایی شده است

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: ۲۳ کانون شیوع بیماری «آنگارا» در گله‌های طیور در استان اردبیل شناسایی شده است.