شیلات

راه‌اندازی کارخانه تولید غذای آبزیان را در اردبیل

راه‌اندازی کارخانه تولید غذای آبزیان را در اردبیل

محمد الله بخش ضرورت راه‌اندازی کارخانه تولید غذای آبزیان را در اردبیل یادآور شد و اضافه کرد: اولین کارخانه در این زمینه در سال‌های آینده در اردبیل راه‌اندازی خواهد شد.

مزارع پرورش ماهی راکد در پارس‌آباد احیا شد

مزارع پرورش ماهی راکد در پارس‌آباد احیا شد

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: حمایت و راه‌اندازی مجدد مزارع پرورش ماهی راکد در شهرستان پارس‌آباد با هدف ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه از رویکردهای شیلات استان است.

هدف گذاری تولید ۲۰ هزار تن آبزی در اردبیل

هدف گذاری تولید ۲۰ هزار تن آبزی در اردبیل

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: در برنامه تحولی شیلات استان اردبیل تولید ۲۰ هزار تن آبزیان را هدف‌گذاری کردیم.