شوفاژ

سرایت یک بیماری با خشک کردن لباس روی شوفاژ

سرایت یک بیماری با خشک کردن لباس روی شوفاژ

اگر شما عهم جزء آن دسته از افرادی هستید که روی شوفاژ لباس را خشک می کنید، بدانید که این روش بسیار خطرناک است.

شوفاژ را با این روش هواگیری کنید

شوفاژ را با این روش هواگیری کنید

شوفاژ یکی از پرکاربردترین سیستم‌های گرمایشی در کشور ماست.