شاخص

شأن و شرف یک کشور در حفظ استقلال است
سید حسن عاملی:

شأن و شرف یک کشور در حفظ استقلال است

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه تا حال هیچ کشور جهان سومی نتوانسته شعار «نه شرقی و نه غربی» سر بدهد و ایران این طلسم را بشکند، گفت: کشوری که بتواند استقلال خود را نگه دارد به شان خود احترام گذاشته است.