سرخک

نشانه های سرخک را جدی بگیرید

نشانه های سرخک را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی سرخک را به عنوان یک تهدید حتمی در جهان می شناسد، به همین دلیل به بررسی این بیماری پرداختیم.

علایم و روشهای پیشگیری از سرخک

علایم و روشهای پیشگیری از سرخک

سرخک یک بیماری دوره کودکی است که می‌تواند به صورت یک بیماری خطرناک در افراد بالغ و جوان درآید.