سرخک

علایم و روشهای پیشگیری از سرخک

علایم و روشهای پیشگیری از سرخک

سرخک یک بیماری دوره کودکی است که می‌تواند به صورت یک بیماری خطرناک در افراد بالغ و جوان درآید.