سبک

روش احوال پرسی از بیماران صعب العلاج

روش احوال پرسی از بیماران صعب العلاج

در روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از چگونگی معاشرت با آن‌ها گفتیم تا کمترین آزار و آسیب به روان آن‌ها وارد شود.